Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wijfje moet een bepaalden tijd aan zichzelf hebben, om voor den winter gereed te komen, en dien neemt ze gewoonlijk, zonder er zich om te bekommeren of haar jongen klaar zijn of niet. In tijden van hongersnood en schaarschte zijn het nu voornamelijk die tweede soort van jongen, waar roofvogels en roofdieren van leven. Hun onderricht is niet zoo in de puntjes geweest, zoodat ze gemakkelijker gesnapt worden; en weer is dit geen zeldzaamheid, maar de groote wet in het dierenleven.

Er is nog een verstandige maatregel, dien de Natuur neemt. Zij heeft voor het hert en den

patrijs te zorgen, maar moet ook aan den panter en den uil denken, die haar aanroepen, als ze hongerig zijn. En hoe kon zij dat wonder van tegenstrijdigheid doen geschieden zonder onzen haat, onzen hart...,„. * **- arondi-

gen af"==sar**" keer op te wekken, als ze haar andere kinderen ook

het menschelijk leed en de menschelijke smart toekende, waar onze

Sluiten