Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Er komt iets, dat het dier uit zijn dagelijksche doen roept: de ouderdom of een natuurlijke ziekte raakt hem zachtjes aan, op een wijze, zooals hij 't nog nooit eerder gevoeld heeft. Hij sluipt, gehoorzaam aan het waarschuwende instinct van zijn geslacht, weg en zoekt een plaatsje uit, waar niemand hem vinden zal, eer hij weer beter is. De beek murmelt, terwijl ze naar de zee gaat; het water kabbelt en frutselt op de kiezelsteentjes, als de koelte het wiegelt; de wind suizelt in de pijnboomen — het oude, lieve slaapliedje, dat hij hoorde, toen zijn ooren voor het eerst de wereldharmonie in zich opnamen. De schaduwen lengen, de schemering wordt dichter; zijn oogen worden zoo zwaar; hij sluimert in. En zijn laatste, bewuste gedachte — van den dood weet hij immers niets af — is dat hij 's morgens weer zal ontwaken, als het licht hem roept.

Sluiten