Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kupkawis, kup-kce'-wiz, syrnium nebulosum, een

gestreepte uil. Kwaseekho, kwa-ziek'o, de bergeend. Lhoks, loks, de panter. Malsun, mel'-sun, de wolf. Meeko, mie'ko, de roode eekhoorn. Megaleep, meg'-a-liep, de caribou of 'tN.-Ameri-

kaansche rendier. Miticete, mil'-i-siet, de naam van een Indiaanschen

stam, ook Malicete geschreven. Mitch.es, mit'-sjes, het gekraagde hazelhoen, een

soort „grouse": bonasia umbellis. Moktaques, mok-ta'-kwes, de haas. Mooween, moe-wien', de zwarte beer. Musquash, mus' kwosj, de muskusrat. Nemox, nem'-moks, I devischmarteruitN.-Amer. Pekquam, pek-wem, | dito. Quoskh, kwosk, de blauwe reiger. Seksagadagee, sek'-sa-guee-da'-guie, het Cana-

deesche hazelhoen, ook een soort „grouse". Skooktom, skoek'-tum, de forel. Toókhees, tok'-ies, de boschmuis. Umquenawis, um-kwie-na'-wiz, de eland. Unkwunk, unk'-wunk, het stekelvarken. Upweekis, up-wiek'-is, de Canadeesche lynx.

Sluiten