Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziet, hoe men dringt en duwt om in trein of tram te komen I Ziet, hoe de gezonde jonge man, die zich een zitplaats veroverde, kalmpjes den grijsaard of zelfs de oude vrouw: laat staan 1 Ziet, hoe weinig dames zich storen aan het gevaar, dat heur hoedenpennen opleveren voor anderen, en hoort hare verontwaardigde uitingen, als een conducteur, die zijn plicht doet, haar waarschuwtJ Ziet, met hoeveel gemoedsrust de fietsers elke verordening overtreden; met welke voorname minachting de auto-bestuurder de verkeerswetten schendt; hoe weinigen „rechts" houden op straat, en hoe de onveiligheid van die straat, geboren uit aller tuchteloosheid, het uitgaan bijna onmogelijk maakt voor den man of de vrouw op leeftijd, en in 't algemeen voor hen, wier tred niet vast en veerkrachtig, wier oog niet scherp, wier gehoor niet geheel normaal meer is.

Deze tuchteloosheid, die een last is voor allen, brengt niemand iets goeds.

Zij is een algemeene ramp.

Neen erger: een overal aanwezig gevaar 1

II.

Tegen de uit al die euvelen voortvloeiende tuchteloosheid moest front worden gemaakt door de oprichters der Unie.

Zij wisten, dat zij zich zouden keeren tegen iets, dat een gevolg was van dieper liggende oorzaken; zij wisten óók, dat die oorzaken tot den wortel bestreden konden worden en bestreden werden door speciale bonden en vereenigingen, welker uitgangspunt en methoden beheerscht werden door bepaalde inzichten op staatkundig of godsdienstig gebied. Weder- Al die bonden en vereenigingen zou de Tucht-

keerige Unie kunnen steunen door ze samen te brengen en steun. ruggesteun te bezorgen van alle anderen. Zij zou de band zijn, die samenbindt; het koord, dat allen konden grijpen om te trekken in dezelfde richting.

Sluiten