Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

BESTUUR en GELDMIDDELEN.

De Unie staat onder leiding van een door de Algemeene Vergadering gekozen bestuur van ten minste vijf leden. In i 918 is het Algemeen Bestuur samengesteld als volgt:

Algemeen Bestuur.

Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, Vertegenw. Alg. Ned. Verbond te Dordrecht, Eere- Voorzitter. \

P. Otto, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal i q te Bloemendaal, ; Alg. Voorzitter. I £

Mr. H. Verkouteren, Vert. Volksb. tegen Drankmisbruik te I r Amsterdam, Alg. Onder- Voorz. [ gj

J. M. van Hoogstraten, Vertegenw. „Volksweerbaarheid", > s van Strijsingel 320 te Dordrecht, Alg. Secretaris. 1 td

C. A. H. W. G. Eijken, Lindenlaan 29 te Halfweg, l <2

Alg. Penningmeester. 1 §

Mej. G. A. A. Bouricius te 's-Gravenhage, Alg. 2e Secretaresse. ] *

Mr. H. B. Ver Loren van Themaat, te Bloemendaal, Vert. ƒ Kon. Vereen. „Het Nederl. Lied", Archivaris.

E. Bergsma, Vertegenw. A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland, te Enschedé, Eere-lid der Unie.

J. Ekering, Vertegenw. van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap te Amsterdam.

G. C. A. Fabius, Naarden.

Mevr. Wed. P. A. Hekmeijer, Vertegenw. Vrouwenbond Zedelijk

Bewustzijn te Voorthuizen. Mr. J. F. Hijmans van Wadenoyen, Vertegenw. Alg. Ned. Vereen.

voor Vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage. J. H. Luiting, Vertegenw. Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke

Opvoeding, te Amsterdam. Mr. P. A. N. S. van Meurs te 's-Gravenhage.

Sluiten