Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Commissie voor Juridische Voorlichting.

Mr. P. Yssel de Schepper, Vice-Voorzitter van de Arrondissements

Rechtbank te Rotterdam. Mr. V. G. Boll, Advocaat en Procureur, Amsterdam.

H. Pers- en Redactie-Qommissie.

C. L. van Balen, Den Haag, Voorzitter. -. Mej. e. J. Belinfante, Den Haag. 1 W. C. vakt Mfurs, » » > Journalisten.

H. J. van de munnik, » » I

C. P. vóute, » t )

I. Propaganda-Commissie.

C. Eijken, Halfweg (N.-H.).

J. m. van Hoogstraten, Dordrecht.

J. van de Wall, „Ons Leger", Rotterdam.

Gedelegeerde Propagandisten.

H.J. de Backer, Heerenstraat 30, Amsterdam. Tel. 876. m. L. Janssen, KI. Coolstraat 22, Rotterdam.

K. Paedagogische Commissie. In wording.

LEDEN.

52 Aangesloten Vereenigingen. Algemeen Nederlandsch Verbond (Groep Nederland). Algemeen Nederlandsch Verbond (Afdeeling Dordrecht). Algemeen Nederlandsch Verbond (Afdeeling Utrecht). Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond. Algemeene Nederlandsche Politiebond. Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Boddaert Tehuizen voor schoolgaande kinderen. Bond tot behartiging van de belangen van het kind. Bond van Inspecteurs van Gemeente Politie. Centrale vereeniging tot bevordering van den bloei van Groningen. Centrale vereeniging tot bestrijding v. Tuberculose (Nederlandsche). Commissie voor Maatschappelijk Werk van.de Maasloge 16.

Sluiten