Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulier voor uiterste wilsbeschikking.

(Ingevuld en gemakkelijk vindbaar gereed te leggen\

De ondergeteekende verklaart uit zijne nalatenschap een legaat

groot '.:

te bestemmen voor bijdrage in den maatschappelijken arbeid van DE TUCHT-UNIE, Algemeen Penningmeester de Heer C. Eijken, Lindenlaan 29 te Halfweg, gem. Houtrijk en Polanen.

Plaats en datum:

Onderteekening:

Sluiten