Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo eiken dag opnieuw .... O vader, vader. Die zonder uwen vromen zegen ging,

Gelijk uw land den milden regen ving,

Mocht ik naar uw omarming wederkeeren, Nam uw gena den looden last mij afl Neem mij als knecht, wees gij mijn harde heere. Loon mij met 't deel, dat ge eens uw slaven gaf.

En moet uw recht mijn roekloosheid verdoemen, Red me uit den poel van dit gewis verderf. En laat mij u nog eenmaal vader noemen. En noem mij eenmaal zóón, aleer ik sterf.

Ik, die mij schatten van vervloeking gader,

Sluiten