Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steden en dorpen trokken uit tot hem, Want hij vervulde droomen en verhalen. Hij liet de lichten uit den hemel dalen. Bergen bewogen zich op zijne stem.

Hij klonk in kluisters en hij kwam bevrijden, Hij bliksemde den boudsten met zijn ban. Met trots brak hij den hoogmoed van den man. En vrouwen won hij met zijn medelijden.

En al de kindren was hij een gespeel, De knapen liet hij op zijn paarden rijden. Meisjes vertelde hij totdat ze schreiden, 't Menschengeslacht behoorde hem geheel.

En heel de heerlijke aarde was zijn rijk,

Hij strooide vreugde in de droefste zielen,

Hij vroeg hen niet om voor hem neer te knielen,

Want wie hem zag bood vrij hem huldeblijk.

Hij vroeg niet.... maar de broeüng van zijn haat Hing over hen die Christus' smaadheid droegen, Hij gaf hen over aan 't gruwzaam genoegen Van 't volk, zich te verzadigen met kwaad.

Sluiten