Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X SCHEMERLIEDJE

Als de hemel blinkend bleeke En de wereld duister is,

Luister ik, waar of uw weeke Ademzacht gefluister is ... .

Dicht aan mijn gezicht gedoken Streelt uw even warme wang.

En uw oogen zijn geloken En uw adem is gezang,

IJl en rustig, zacht en zuiver, Als de wind, die bevend neurt,

Van een zoelheid en een huiver Licht en honiglijk doorgeurd.

En wij hebben maar ons beiden Oogenbliklijk, neen, altoos:

Liefdes heilig, hoog getijde, Heerscht altijd en eindeloos.

Donkere avondschaduws dwalen, En wij zien elkander niet.

Doch ik hoor uws ademhalen Vredig uitgezongen lied.

Sluiten