Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zag het glanzen uwer oogen,

Uw lippen beven .... stond alleen. —

Waar in de wereld u te vinden?

De stad is groot, het land is wijd.

Hoe vind 'k, beminde, mijn beminde?

Hoe weet ik wanneer gij het zijt,

Als 'k 's avonds speur op plein en straten

Van glans en lichten zalig blind?

De bloei van oogen en gelaten

Maakt mij gelukkig als een kind.

En d'ijle dronkenschap der zinnen

Bij 't zien van 't avondlijk festijn

Verzaligt als geheim beminnen

En als vermoed bemind te zijn,

Maar waar zijt gij? Dit late leven

Beweegt altijd in ander licht.

En nooit zie ik het zilvren beven,

Dat toen verijlde om uw gezicht.

En nooit zie ik de bleeke wadem

Die toen verzweefde door de stad,

Alsof het licht zijn zuivere adem

Een oogenblik verzichtbaard had.

Dit is voorbij .... en nooit vereenen

Sluiten