Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zich lief en liefste onbekend.

En zien wij ons .... het uur is henen

Waarin zich hart tot harte wendt.

En dit is droefst: gij zult niet weten, Hoe ik mijn leed om u verwon. Gij zijt dien middag lang vergeten, Toen uw gelaat was als een zon. Gij weet het niet, dat mijn ellende Werd tot een blanke zaligheid, En dat gij mij, een onbekende, Zijt duizendmaal gebenedeid, Omdat, een zilvren waas van regen Hing in de schemerige straat, Uw aangezicht was toegenegen, Een oogenblik, naar mijn gelaat.

Sluiten