Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOOROP

Nu heeft de ziel Gods dageraad, Zoo lang verwacht, gevonden. Uit neveling van zonden Rijst altijd weder Gods gelaat.

Zijn smartelijke liefdegang Voert haar in 't dal der rozen, Die bloedbedruppeld blozen. En eieren ziel haar leven lang.

Zij doet geen werk, zij denkt geen ding

Buiten de min haars Heeren.

Haar toekomst en herinnering,

't Is alles naar Hem keeren.

Voor Hem draagt zij haar donkerjleed

Als licht en luchtig zomerkleed.

Sluiten