Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDJE

En als wij zijn gescheiden

Door land en zeeën saêm?

— Dan speur ik in den lauwen wind

Uw lentelijken aêm.

Dan zal de wind mij leiden De heele wereld rond, Tot op een nieuw verblijden Ik kusse uw rooden mond. —•

En voeren alle winden U veilig, liefste mijn, Ik weet een dal te vinden Vol zoeten schemerschijn.

Daar slaan de nachtegalen Bij dagen en bij nacht. Zij roemen het hemelsch dwalen In liefdes overmacht.

Daar wil ik zalig droomen Onder de rozen rood. En daar kunt gij niet komen, Al gingt gij dóór den dood.

Sluiten