Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIA-LIEDEREN

DE VLUCHT

Waar zij kwamen langs de smalle wegen, •

Lachten hen de jonge kïndren tegen.

En zij bedelden om lachjes van haar kind.

En de vrouwen lazen in zijn handen,

Of zich lang de levenslijnen spanden,

En of hij gehaat zou wezen of bemind.

En Maria leed: in haar verdwaalde

Denken zag ze, klaar, het vaag verhaalde,

En ze huiverde en had het koud.

Maar de zon scheen warm in kindjes oogen

En ze boog zich huivrend naar hem over

En ze leed en voelde zich zoo oud.

En ze zag rondom zich de vermoorde

Kinderen, en haar verbeelding stoorde

't Bloedig visioen van wat nog kwam.

En haar hart verscheurden scherpe vlijmen

Maar haar mond lachte over haar geheimen,

En ze leed alleen om haar arm lam.

Sluiten