Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HOFKEN

Mijn God, geef mij de zekerheid, Dat ons Uw hemel openstaat;

Dat 't schemeren van Uw gelaat Reeds over onze hoofden glijdt.

En maak de schemering tot licht

En tint de luchten rozerood. We ontberen, smartlijker dan brood,

Den glimlach van Uw aangezicht.

Wel zijt Gij onze levens goed,

Maar overal is Uw gemis. En aarzelend en ongewis

Wentelt de stroom zich van ons bloed.

Wij speuren geen genegenheid Die van U komt en tot U keert.

En t hart, dat nooit berusten leert. Verteert zich in verzwegenheid.

O God! geen roep gaat naar U uit, Als Gij ons roepen zelf niet wekt.

Roep! en uit zaad dat lag bedekt, Groent nieuw begeertes jonge spruit!

Sluiten