Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb 't verdiend Uw hard kastijden. Want ik wees eens Uw laaf nis af. Mij louterde geen leed en lijden, En ik verstokte door Uw straf. —

Maar hoe? hebt Gij den last ontladen? Of draagt Uw zware juk zoo licht? En steunt mij Uwe heilgenade? En glimlacht mij Uw aangezicht?

En zijn mijn boeien plots verbroken, En sta ik, slaaf, zoo vrij en schoon? Hebt Gij Uw gramschap dus gewroken Noemt Gij mij Uw beminde zoon?

Vergun mij dan dit éene smeeken: Ik diene U als een dankbaar kind. Dat doelbewust zijn daad doet spreken: Ik min U, wijl Gij mij bemint!

Sluiten