Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Een verkiezingsstrijd mijn vrinden, vertoont veel overeenkomst met het blufferige gesprek van een paar sergeants, die tegen elkaar hun sekties staan op te kammen. Zij verklaren met nadruk en de noodige stopwoorden ieder op zijn beurt, dat in hun sektie alles gesmeerd loopt, de bulletjes zijn piekfijn in orde, de mannetjes hebben ze onder den duim: kortom een sektie waar je staat op kunt maken!

Zoo gaan vele propagandisten er in den verkiezingsstrijd op uit om te vertellen, welke heldendaden van hün sektie te verwachten zijn. Wanneer hun partij over een flink aantal zetels in de Kamer zal beschikken, dan..... nou reken maar, hoor!

Aan het opwekken van dergelijke heldendaden-verwachtingen doen wij in deze brochure niet mee. Daar is geen aanleiding en geen reden toe. Wat deze brochure wenscht te doen is slechts: het geheugen opfrisschen. Het geheugen in de allereerste plaats van de gemobiliseerden en ook van de oud-gedienden. Want het kan zeker geen kwaad,'dat de gelukkigen, die onder het zingen van het zielverheffende, aloude soldatenlied:

. Lang leve de burgerpet Al steken de haren er door!

Sluiten