Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor dat het leger dan ook één maand gemobiliseerd was. moest reeds Schaper 26 Augustus 1914 in de Kamer met kracht tegen allerlei burgeineesteawillekeur protesteeren. Als karakteristiek voorbeeld wees hij op den Czaar van Resteren, die de brutaliteit had een vrouwtje met inhouding van landweervergoeding tc dreigen, omdat zij haar man wilde gaan opzoeken. Onze partijgenoot nam verder enkele dorpsbeheerschers onder handen, die het zich tot taak rekenden de huishuur van de vergoeding af te houden, bevreesd als zij waren, dat de huisbaas iets te kort zou komen. Van ouds hebben de dragers van het gezag in onze samenleving veel sympathie gevoeld voor huisbazen en hun bedreigde belangen, terwijl zij in edele toorn ontstaken over de roekeloosheid van arbeidersvrouwen, die van bun schamele inkomsten een paar centen afzonderden om hun man te gaan opzoeken. Minister Bosboom scheen dan ook Schapers verontwaardiging niet heel begrijpelijk te vinden, maar zegde toch een onderzoek toe.

%90etobexl914 klaagde Ter Laan over de ongelooflijke schrielheid van vele burgemeesters. Hij maakte melding van gemeente», waar gezinnen met kinderen 40 of 50 ets. per dag ontvingen en drong er bij den minister op aan. den burgemeesters een circulaire te zenden om tegen den naderenden winter de vergoeding te verhoogen,

De minister deelde mede een dergelijk schrijven te hebben verzonden en verdere maatregelen te zullen overwegen om aan het verlangen van ter Laan tegemoet te komen.

Meer en meer neep het echter ia de gezinnen der gemobiliseerden. Niet alleen bleek, dat de regeling der

Sluiten