Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit brieven van gemobiliseerden toonde hij aan, hoe benauwd het er in de gezinnen uitzag. In alle kringen van het Volk leefde de overtuiging, dat vrouwen en kinderen met armoede en ontbering te kampen hadden, terwijl de mannen door den Staat voor militairen dienst werden opgeëischt. Hij citeerde een aanhaling uit de Christelijke „Amsterdammer": ÉicMS$

„Als de natie verzuimt recht te doen tegenover kaar soldaten, en bij dit verzuim volhardt, dan is voor dezen het oogenblik daar om zelf voor hun rechten op te komen."

Gelukkig, dat weer de sociaal-democraten het initiatief namen, om de natie in de gelegenheid te stellen recht te doen. Want hoewel het amendement ter Laan door minister de Jonge bestreden werd, nam dé Kamer het zonder hoofdelijke stemming aan.

De armoede te houden buiten de deur van de gezinnen der gemobiliseerden: ziedaar een gedeelte van de taak welke onze kamerfractie zich heeft gesteld. In marschtempo is hierboven aangestipt hoe zij zich daarvan heeft gekweten en met welk resultaat.

Sluiten