Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFFEN

Deze brochure is, gelijk reeds bij den aanvang werd gezegd, hoofdzakelijk geschreven voor gemobiliseerden en afgezwaaide kameraden der oudere lichtingen. Wij behoeven dus niet lang uit te weiden over de rechtsbedeeling van den soldaat. De lezers weten, grootendeels misschien wel uit ervaring, hoe -vlug en ongemerkt je onder dienst er tegen aanvliegt. Nachtjes politiekamer worden met kwistige hand rondgedeeld; vele officieren zijn zelfs met acht pond niet zuinig en kwartierarrest heb je al beet wanneer je jê neus verkeerd snuit of op een ongelegen oogenblik naar de wolken kijkt.

Geen wonder, dat verschillende leden der Kamerfractie zich aan de zonderlinge rechtspraak en strafoplegging geërgerd hebben en herhaaldelijk in het krijt zijn getreden om er tegen te protesteeren. Reeds bij de behandeling der oorlogsbegrooting op 29 December 1915 komt Duys tegen het strafsysteem op. Hij vertelt van een milicien, die met doffe schoenen op het appèl komt en daarvoor veertien dagen arrest krijgt. De man maakt de opmerking, dat hij sijn schoenen heeft getraand en getraande schoenen niet glimmend gepoetst kunnen worden, Voor deze mededeeling wordt hij beloond met nog eens zeven dagen arrest. Duys heeft van een dergelijke manier van straffen geen begrip. Daarvoor moet je dan ook in dienst geweest zijn. En hij vraagt den minister met aandrang tegen zulke misbruiken, op te treden.

Sluiten