Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Mei 1916 bespreekt Ter Laan de ingetrokken Paaschverloven. Ondanks de intrekking van het verlof waren toch uit bijna alle troependeelen een groot aantal manschappen op stap gegaan.

Onmenschelijke straffen werden daarvoor uitgedeeld. Onze partijgenoot noemde o. a. provoost, cachot, degradatie, inhouding van gezinsvergoeding en sprak er schande van dat de opperbevelhebber gemeend had in een geheime circulaire op straf exerceer en en inhouding van periodieke verloven voor de overtreders te moeten aandringen. Zulk een aanval op den opperbevelhebber scheen men van burgerlijke zijde niet over zijn kant te kunnen laten gaan. De unie-liberaal Eland nam het woord om te vertellen, dat hij de straffen, uitgedeeld onder de Paaschverlofgangers, had toegejuicht. Deze oud-militair had verder den euvelen moed om te verklaren, dat provooststraffen niet zoo ecg zijn. Dat moest-ie ons op de chambree eens komen^ vertellen, nadat hij zelf 21 pond had opgeknapt!

De belangrijkste straf was volgens dezen provoost-liefhebber inhouding van verlof. De onverlaten, die hierdoor getroffen werden, hadden dat dubbel en dwars verdiend, 't Is bijna -overbodig nog te vermelden, dat generaal Bosboom van harte met zijn oud-collega instemde en de verantwoordelijkheid voor het optreden van den opperbevelhebber op zich nam.

16 Februari 1917 treedt Duys opnieuw tegen het stelsellooze en noodelooze straffen op. Hij critiseert daarbij het overdreven salueeren, een bron van veel ellende en straf. Kort daarop,

21 Maart 1917 krijgt Kleerekoper gelegenheid den

Sluiten