Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geduchte versterking van levende en doode weermiddelen — te bereiken. Daartegen hebben de sociaal-democraten zich onmiddellijk schrap gezet. Tegen elke verzwaring der militaire lasten namen zij stelling. Het drijven der militaristen hebben zij aan de kaak gesteld en onophoudelijk hun pogingen tot machtsversterking bestreden. Deze tegenstelling gaf herhaaldelijk tot botsingen aanleiding, waarvan wij nu het een en ander willen vermelden.

Voor het eerst treedt die tegenstelling scherp jaan den dag bij de behandeling van een wetsvoorstel tot het langer in dienst houden der landweer. Ter Laan betoogt 23 December 1914 bij de behandeling in de Kamer, dat de landweerlichting 1907 naar huis dient te worden gezonden. Reeds in Augustus behoorde die lichting feitelijk niet meer tot de landweer, het onrecht mag dus niet langer bestendigd blijven. De minister deelt kort en bondig mee, dat 1907 niet gemist kan worden. De burgerlijke partijen zeggen ja en amen. Het ontwerp wordt aangenomen met alleen de stemmen der soc.-democraten en van den unieliberaal Eerdmans tegen.

23 Januari 1915 komt dezelfde zaak opnieuw ter sprake en weer dringt onze partijgenoot aan op klein verlof voor de oudste landweerlichting. Het debat neemt scherper vorm aan als ter Laan duidelijk maakt, dat de regeering in gebreke gebleven is aan te toonen, dat het onder de wapenen houden .van het geheele leger nog altijd noodzakelijk is. De katholieke leider Nolens snelt de regeering te hulp en beweert, dat het onverantwoordelijk is in pers of vergadering het voor te stellen alsof 't mogelijk ware één of meer lichtingen naar huis te sturen. Dat is een veeg

Sluiten