Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juten (R.K.) zal slechts vóór stemmen als de militielichting, die afgelost zal worden, direct naar huis gaat en de heer van Nispen (R.K.) verkondigt, dat zijn stem nog niet zeker is.

Maar het opperhoofd der militaire heerschappij zal de heeren dat wel eens afleeren. Gedeeltelijke demobilisatie is onmogelijk, beweert generaal Bosboom, en het wetsontwerp moet worden aangenomen, anders ga ik heen. Cort van der Linden komt daarop verklaren, dat het onverantwoordelijk zou zijn (let op de phrase) den oorlogsminister zijn zin niet te geven en stelt de kwestie van vertrouwen. Dat moeten jullie dan maar weten, zegt ter Laan. Maar ik handhaaf mijn meening. Geen enkel argument is door de regeering aangevoerd. De Kamer mag niet langer genoegen nemen met de simpele verklaring, dat het niet kan. ^^rV^aarop door onze fractie de volgende motie wordt ingediend:

De Kamer, "van oordeel dat 's lands belang vordert onverwijld de landweer en de drie oudste lichtingen der militie met klein verlof naar huis te zenden,

gaat over tot de orde van den dag.

- " /ntt>

En nu begint het droevige schouwspel. De parade-held Duymaer had oorspronkelijk voor de motie willen stemmen, maar zal het, na de verklaring van minister Cort, niet doen. De heer van Raalte zit hopeloos in de klem en tracht duidelijk te maken, dat de motie ter Laan iets anders vraagt, dan wat hij bedoelde. Ook de katholieken nemen de beenen en als het opmtemmen aankomt, blijken alleen de sociaaldemocraten zich vóór de motie te verklaren. De gezamenlijke burgerlijke partijen hebben weer

Sluiten