Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geer (chr. hist.) en IJzerman, de laatste der Mohikanen uit de liberale unie.

De dagbladen vermelden juist, dat de minister van oorlog de motie-ter Laan niet uit zal voeren en dus de Landweermannen toch moeten opkomen. Het laatste woord daarover is in de Kamer nog niet gesproken, maar dit feit bewijst wel, hóe noodig het is, dat de sociaal-democratische fractie zoo sterk wordt, dat zulk spelen met de belangen der duizenden dienstplichtigen voor goed uit is.

Wanneer bij de stembus de strijd voor de belangen der gemobiliseerden mee gewicht in de schaal zal leggen, dan vertrouwen wrj, dat de strekking van dit geschriftje U duidelijk zal zijn. Vraag naar de feiten. Geen gezwam.

De feiten, man! De onloochenbare feiten!

Sluiten