Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NDIEN er één organisatie is, welke op de scherpste en onverbiddelijkste wijze door haar tegenstanders is bestreden, dan is het wel het Nationaal Arbeidssecretariaat. Geen middel hebben ze achterwege gelaten om het qehate N. A.-S. ten onder te hrennfin

Laster, smaad, leugen en onderkruiperij, niets was te min om het N. A.-S. te bestrijden en bij de massa der arbeiders verdacht te maken.

Naar verschillende kanten moest het N. A.-S. de aanvallen op zijn bestaan en ontwikkeling afslaan. Niet alleen dat de bezittende klasse en hare dienaren tegen het N. A.-S. optraden, ook de kerkelijke organisaties, de kopstukken der S. D. A. P. en later van het N. V. V., ontzagen niets en niemand, om hun doel, het N. A.-S. te doen verdwijnen, te bereiken.

Van de bezittende klasse is dit zeer verklaarbaar. Zij toch heeft er belang bij dat de arbeidersklasse niet tot macht en eendrachtige strijdbare organisatie komt. Ook van de kerkelijke organisaties is het zeer begrijpelijk, wijl zij in hoofdzaak bestaan om de vooruitstrevende en socialistische arbeidersbeweging zooveel mogelijk tegen te werken.

Iets anders is het met de kopstukken van de S. D. A. P. en de moderne vakbeweging. Zij toch zeggen socialisten te zijn en te staan op het standpunt van den klassenstrijd. Als zij trouw waren aan dat beginsel en aan dat standpunt, dan zouden ze niet op de wijze zooals zij gedaan hebben, het N. A.-S. heb-

Sluiten