Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bondsleden, betracht uw plicht jegens uwe organisatie en jegens de beginselen die zij voorstaat!

Het Besuur van den A. N. D. B.,

HENRI POLAK, Voorzitter.

JAN A. VAN ZUTPHEN, Secretaris.

Amsterdam, 11 Oct. '05."

Men deinsde er niet voor terug om hand aan hand op te marcheeren met de patroonsklasse tegen de in het N. A.-S. georganiseerde arbeiders.

In 1906 tijdens de staking aan de katoenspinnerij „Bamshoeve" te Enschedé gingen de tegenstanders van het N. A.-S. (de voorstanders van de sociaal-democratische vakbeweging) in hun haat tegen de zelfstandige onafhankelijke vakbeweging weer samen met de machtige textielfabrikanten en waren eenstemmig in hun oordeel met het fabrikanten-orgaan .De Nieuwe Courant". Genoemd orgaan schreef naar aanleiding van deze staking:

„Integendeel, algemeen is de overtuiging, dat het zoo niet langer moet.

En . . . het merkwaardige is dat nagenoeg algemeen in de kringen der arbeiders die opinie gedeeld wordt. Men vindt het stellig hard, dat om een dertigtal „kwajongens" 8000 menschen, „die immers niets gedaan hebben en er niets aan doen kunnen" op straat worden gezet. Maar meer en meer wint de overtuiging veld, en door de arbeidersorganisaties en haar leiders — niet in het minst door de sociaal-demokraten — is zij met nadruk uitgesproken, dat de taktiek der „directe actie" onvoorwaardelijk moet worden veroordeeld."

In een manifest van den modernen Textielarbeidersbond „De Eendracht" praat men niet onaardig het fabrikanten-orgaan aldus na:

„ Wanneer gij dit alles goed begrijpt, dan kan het ons niet deren, welke scheldwoorden ons van anarchistischen kant naar het hoofd worden geslingerd, doch dan kunnen wij hopen, dat de textielarbeiders eenmaal tot het besef

Sluiten