Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het is hun gelukt. Na vijf maanden van taaien en scherpen strijd, leden onze kameraden de nederlaag.

Doch het getuigt van groote, innerlijke en bewuste kracht, dat de onafhankelijk georganiseerde bouwvakarbeiders tegen de groote macht der verbonden tegenpartij vijf maanden lang wisten stand te houden.

De Zeeliedenstaking in 1911 bood een vrijwel zelfde beeld te aanschouwen.

Na een langdurige periode van onderhandelingen met de zeevaart-maatschappijen, besloten de zeelieden Maandag 26 Juni den arbeid neer te leggen, ingevolge het op het congres der Internationale Federatie van Transportarbeiders te Kopenhagen in 1910 vastgestelde plan van actie.

De Amsterdamsche zeelieden, die bijna zonder uitzondering onafhankelijk georganiseerd waren, ondervonden eveneens een scherpen tegenstand in hun strijd.

De nacht van 5 op 6 Juli, toen in de straten op Kattenburg meer dan 500 kogels werden afgeschoten door de gerequireerde militaire macht, is een bewijs, hoe alle machts- en geweldsmiddelen tegen de arbeiders werden aangewend.

Vastgesteld is geworden, dat er in het wilde weg werd geschoten door de militairen in dezen gedenkwaardigen nacht; dat in de arbeiderswijk Kattenburg de militaire terreur heerschte, hetgeen blijken kan uit het volgende:

2de Kattenburgerdwarsstraat 5, 1 hoog voor, 5 kogels door de kamer.

I „5, een vrouw naakt over de straat

gevoerd.

. ,, 7, 1 hoog voor, 1 kogel door de

kamer.

„ ,, 9, 2 hoog voor, 5 kogels door de

kamer.

,, ,, 14, 1 hoog voor, 1 kogel door het

raam.

,, ,, 14, 2 hoog voor, 1 kogel door de

schilderij.

Mariniersplein, ruit en kamer doorgeschoten.

Sluiten