Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1913 -. 9.112 leden

1914. . pfêt; .... 9.103 „

1915. . .IHT . • . VP, 10.538 „

1916 13.191 |

1917. .|§. 18.453 »

1918 (Augustus) .... 33.500 „

Aan financieelen steun voor stakende arbeiders werd over eenige jaren bijeengebracht:

1896 f 15.119.01

1897 ' 12.345.22*

1898 „17.551.32

1899 „ 25.603.855

1900. . ||'. . . '..29.811.59»

1901. . . . v. „ 8.396.66*

1902 „ 14.323.44*

1909. . . . **j»''7' . . 12.121.63*

1910. . • . . „ 43.921.53*

1911. . . . "JiflM! . „44.674.64*

1912. . . . W.-^if • „ 42.388.76*

1913. . O . . . ' . „ 86.399.52

1914. . W „34.501.18

1915. - . ''.%. . . ifö-. „ 15.046.35*

1916 20.950.75

1917. . . ■ • . „ 7.837.45

Zoo heeft het N. A.-S. zich aan het eind van zijn 25-jarig bestaan schitterend hersteld, en het vertrouwen van de arbeidersmassa herwonnen. Zijn vijanden hebben hun doel niet bereikt. Integendeel, zij moeten ten opzichte van de groote lijnen in den klassenstrijd de taktiek en strijdwijze van het N. A.-S. overnemen en toepassen.

Zeker, op organisatorisch gebied heeft het N.A.-S. veel theorie van vroeger jaren moeten uitbannen en daarvoor nuchtere en practische maatregelen toegepast. Wij hebben weerstandskassen gevormd, werkloozenfondsen gesticht en er wordt in onze kringen thans anders geoordeeld over gesalarieerde bestuurders dan 15 a 20 jaren geleden. Dat alles is waar. Waarom zouden wij het niet erkennen.

Sluiten