Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trouwens, in de onafhankelijke vakbeweging wordt de klassenstrijd ook niet gevoerd en gepropageerd omdat deze zoo aanlokkelijk is, neen, deze wordt gevoerd en gepropageerd als een noodzakelijkheid, waartoe het kapitalistisch loonsysteem drijft. De klassenstrijd wordt den arbeiders door het ondernemersdom opgedrongen.

Het is de verdediging van het proletariaat voor zijn bestaansrecht.

Hoewel de Christelijke en R.K. arbeiders den klassenstrijd verwerpen, voffren zij dezen toch eiken dag, zij het dan ook onbewust. Het kapitalisme dwingt hen óók anders te doen dan zij propageeren.

Toen in Februari 1891 te Enschedé de textielarbeiders bij Ter Kuile en Morsman in staking gingen voor hoogere loonen, werd door „Patrimonium" een manifest verspreid, waarin staken werd afgekeurd om vijfderlei zonden.

Staken was zonde tegen zichzelf, tegen zijn gezin, tegen de patróóns, tegen de maatschappij en tegen god.

Hoeveel keeren is sedert dien door de Christelijke arbeiders gestaakt geworden,zelfs bij Christelijke werkgevers? Dat is de realiteit, waartoe, ondanks alle mooidoenerij, de kapitalistische loondienst de arbeidersklasse dwingt.

Zoo is het eveneens met het „vooroordeel" tegen den klassenstrijd.

Directe actie wordt door de leiders der Christelijke eh R. K. vakbeweging, als geheel verkeerd, afgekeurd. Eveneens door de leiders der Sociaal-democratische vakvereenigingen.

In werkelijkheid denken sommigen der leiders er toch anders over. In de eerste helft van 1918 vergaderde het Christelijk Nationaal Vakverbond te Utrecht. Daar kwam aan het licht wat er „leeft" in de hoofden der arbeiders en sommige hunner leiders.

Er werd daar gespioken over werkstaking en directe actie. Bij het debat werd door Quispel gezegd, dat in het havenbedrijf directe actie niet altijd te voorkomen is.

Padding zeide, dat het christelijk deel van het postpersoneel er ernstig over denkt den arbeid neer te leggen.

Martenbroek meent, dat wettelijk aan geen enkel overheidsdienaar het stakingsrecht mag worden ontnomen.

Sluiten