Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weerstandskassen en gebruik maken van politieke machtsmiddelen door de vakvereenigingen. Zij zijn voor ons middel voor dén strijd. Wij willen niet smeeken tot de bourgeoisie. Wij willen ons niet neerbuigen, om iets gedaan te krijgen van de kapitalistenregeering van stad of land. Wij willen onze rechten eischen. Wij willen den strijd, strijd en nogmaals strijd, met de beste middelen, die van de moderne vaktaktiek; maar in de allereerste plaats willen we strijd tegen de uitbuiting, tegen den oorlog en zijne gevolgen. wjjpw*

De Amsterdamsche Bestuurdersbond leent zich er toe mede te werken de steeds onder de arbeiders meer opkomende strijdlust tegen de oorlogsellende te smoren. Hij waarschuwt de arbeiders die strijden willen, reeds nu, dat hij hen bij dien strijd in den rug zal vallen.

Wij meenen, dat juist in deze tijden alle arbeiders moeten samenstrijden tegen de ellende van het imperialisme.

S. D. P. en syndicalistische arbeidersverenigingen hebben de moderne vakbeweging herhaaldelijk daartoe gevraagd. Steeds werd het afgewezen.

Thans verraadt de A. B. B. den komenden strijd, onder de leuze der moderne vaktaktiek. Daar tegen gaat ons protest. Wij willen strijd. Strijd volgens de moderne vaktaktiek, maar geen onderwerping aan de kapitalistische machten. Wij willen geen dienstknechten zijn der bourgeoisie, maar arbeiders, strijdend tegen het kapitalisme. Dat is de taak der moderne vakbeweging. En wij roepen al onze georganiseerde medearbeiders op tot den strijd. Zorgt er voor uwe besturen aan het verstand te brengen, dat ook gij den strijd wilt, dat de moderne vakbeweging niet kan worden bestempeld met den naam van een vakbeweging, die den strijd verraadt. Maar helpt mee te agiteeren voor één strijd van de geheele Nederlandsche vakbeweging tegen de ellende van den oorlog.

Namens Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbönd A. IJzerman, B. Stuiver, S. Stuiver, E. Korper E. Saphier, J. de Vries, A. Stuiver Jr., A. Korper

Sluiten