Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alg. Ned. Diamantbewerkersbond,

M. Konijn, G. Broekman, S. Croese, J. J. Boas, Alex Lisser, V. IJzerman, M. Stuiver, A. Wins, S. Hartlooper.

Bond van Meubelm., Beh. en aanverw. vakken, H. Korper, P. T. T. L. Polak.

Kuipersvereeniging,

J. Albrecht, A. Nugbaumer, J. Schaft. } Ned. Slagersgezeüenbond,

F. B. Sartori, I. S. Arbeid. Bakkersgezellenbond,

J. Reis.

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond,

G. L. Stolk.

Alg. Bond van Handels** en Kantoorbedienden,

H. Helmers, A. Neuhaus, V. Blitz, J. F. Vlaming A. Bakker, L. Dikker, E. Colthof, G. Eerbeek.

Alg. Ned. Typografenbond,

C. Timbier. Kappersbond,

A. Korper. Fabrieksarbeidersbond,

J. Polak Jr.

Drankbereidersbond, G. Eindhoven."

Aan dit manifest iets toe te voegen, zou de waarde er van verminderen. Er spreekt voldoende uit, welk een vuile rol de leiders van de moderne vakbeweging in samenwerking met de kopstukken van de S. D. A. P. tijdens den oorlog tegenover de onafhankelijke vakbeweging en de arbeidersklasse in het algemeen hebben gespeeld.

Toen tegen Juli 1917 te Amsterdam de proletariërs door den honger en ten einde raad êr toe overgingen om de aanwezige aardappelen, die gereed stonden om uitgevoerd te worden naar het buitenland, in beslag te nemen en daardoor bloedige botsingen ontstonden, waarbij een tiental dooden vielen, buiten de gewonden, werd door de leiders der S.D.A.P. en de moderne vakbeweging de schuld voor deze botsingen geschoven op rekening van de^ leiders der onafhankelijke vakbeweging en revolutionair-socialistische beweging. Deze sporen in vergaderingen en in manifesten, door hen verspreid, het volk aan tot „oproer", werd er gezegd.

Sluiten