Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het behoeft geen betoog, dat de regeeringspersonen en de kapitalistische organen zich al heel spoedig beriepen op de „ordelijke" S. D. A. P. en Sociaal-democratische vakbeweging.

Door het hoofdorgaan van de S. D. A. P., „Het Volk", werd zelfs het gewelddadigste der kapitalistenbende goedgekeurd. Dat orgaan schreef:

„dat het gemeentebestuur geweld tegen geweld moest stellen, het mag niet de hoofdstad ten prooi geven aan den chaos, moet den strr/d er tegen voeren tot het hem heeft overwonnen. Tegenover elk geweld moet het forscher geweld stellen."

Op het laatste oogenblik, toen uit eigen gelederen der partij en beweging protesten opgingen tegen het optreden der „ordebewaarders" en volksonderdrukkers, keerden de leiders het blaadje om en stelden degenen, die tegen de regeering van stad en land optraden, omdat deze het volk ten prooi liet aan de afschuwelijkste armoede en uithongering, doordat de levensmiddelen tegen ondenkbare prijzen naar het buitenland verschacherd werden, in het gelijk.

Van den kant der syndicalisten klonk steeds het verwijt tot de kapitalistische klasse en de regeering: grj hongert het volk uit. Door deze onafgebroken en onvermoeide propaganda moesten de leiders der S. D. A. P. en Sociaaldemocratische vakbeweging, die volgens zeggen van hun eigen leden en enkele bestuurders hadden plaats genomen in allerlei commissies, den schijn redden alsof zij ook tegen de levensmiddelenpolitiek der regeering waren.

Van den Tempel interpelleerde in de Kamer omtrent de onlusten te Amsterdam de regeering en stelde het volgende vast:

„De welgestelden behoeven zich thans echter hoegenaamd geen weelde te ontzeggen, de arbeidersbevolking is alleen aangewezen op rijst."

En verder:

Sluiten