Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Kamer der Staten-Generaal, is van meening,

enz."

Wij herinneren in dit verband ook nog aan den strijd, dien het N. A. S. gevoerd heeft tegen de tariefwetten.

Blijkt uit het vorenstaande niet duidelijk, dat waar de onafhankelijke vakbeweging aan ministers audiënties verzoekt, aan- en opmerkingen maakt over ontwerpen van wet betreffende de sociale wetgeving, die rechtstreeks de arbeiders interesseeren, dat ze daarmede is in de lijn van hetgeen altijd is geschied?

Wij meenen dat over deze kwestie verder niets meer behoeft gezegd te worden en dat de leden onzer organisaties, als ze door tegenstanders worden aangevallen, wel gebruik zullen maken van deze historische feiten.

* * *

Collectieve arbeidscontracten.

De federaties, bonden en zelfstandige organisaties, aangesloten bij het N. A. S., waren vroeger tegen het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en thans worden overal contracten afgesloten in combinatie met andere organisaties. Dat is ook een „argument" der tegenstanders.

Indien wij van deze zaak niet meer wisten dan er van wordt gezegd, dan zouden wij gelOoven dat onze tegenstanders gelijk hadden, maar het is geheel anders dan zij zeggen.

Principieel is de onafhankelijke vakbeweging tegen het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De reden daarvan , is, dat de propagandisten, leiders en leden van de onafhankelijke vakbeweging meenen dat het nooit in het belang kan zijn van den proletarischen klassenstrijd, om zich met de werkgevers toe te leggen op contractueele overeenkomsten.

De arbeidersorganisaties moeten elk oogenblik dat hun geschikt voorkomt kunnen benutten voor strijd tegen het ondernemersdom en het kapitalisme in het algemeen. Indien de arbeidersorganisaties zich in overeenkomsten

Sluiten