Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEEDS OP DE BRES

staat „Het Volk" als het gaat om de verdediging der arbeidersbelangen. Toont dat gij dit waardeert door abonnee te worden op en abonnees te werven voor dit blad.

„HET VOLK"

DAGBLAD VOOR DE ARBEIDERSPARTIJ

20 cent per week; f2.60 per kwartaal,

of met politiek-satiriek weekblad

„DE NOTENKRAKER"

MET TEEKENINGEN VAN ALBERT HAHN

25 cent per week; f3.25 per kwartaal.

Alle abonnees op „Het Volk" zijn gratis bij de maatschappij „The Ocean" tegen ongevallen verzekerd en wel voor bedragen van ƒ5.— tot / 3000.— bij breuk of verlies van ledematen, overlijden en invaliditeit. De volledige lijst der uitkeeringen staat aan het hoofd van ons blad vermeld.

Het abonnement op „De Notenkraker" alleen kost ƒ1.10 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 10 cent.

Vraagt proefnummers; 8 dagen gratis toezending. Bureaux: Keizersgracht 378, A'dam.

Sluiten