Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wie in deze bladzijden bijeen vind* de fieiten, zooals lij zich in den oorlog hebben ontwikkeld,, die beantwoorde voor zichzelf de vraag, of het hóovaardig is wanneer wij zeggen, dat het streven naar ontwapening metterdaad alléén bevorderd kan worden door de sociaaldemocratie te stewnen.

Moge eik daaraan indachtig zijn, als aanstonds de beslissing valt.

Sluiten