Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. den in den zwemslag geoefenden leerling aan het zwemvest toe te vertrouwen, waarin hij zich verder bekwaamt (zie verder);

3e. te profiteeren van de mogelijkheid te gaan oefenen voor het eigenlijke zwemseizoen is aangevangen (Mei—September).

B. De toestellen te gebruiken bij het droog-zwemmen.

Voor het aanleeren van den (school)zwemslag bewijzen het zwem-steun- en zwem-hang-apparaat voortreffelijke diensten. Ook zijn voor het onderwijzen van den beenzwemslag gymnastiekwerktuigen te gebruiken, o. a. ladder (schuine of horizontale), hoog-rek en ringen.

I. Het zwem-steun-apparaat.

o. Het Hannoversche zwem-steun-apparaat. Dit apparaat heeft den vorm van een grooten vouwstoel, aan welks boven-, voor- en achtereinde singelbanden zijn bevestigd, waarop de leerling komt te liggen. Het grooter en kleiner maken van het ligvlak geschiedt door den afstand tusschen de voor- en achterpooten grooter of kleiner te doen worden. (Zie fig. I.)

ö. Het zwem-steun-apparaat van Lodz. *) Dit is een overeenkomstig apparaat als het Hannoversche, echter met dit verschil, dat het voor-bovenste gedeelte, van uit het draaipunt, in een boog recht omhoog gaat en 40 c.M. langer is dan het achterste gedeelte. Aan dat voor-boveneinde zijn vooruitstekende hoekijzers aangebracht, waaraan de singelband is bevestigd.

*) Inspecteur ,bij het gymnastiek-onderwijs te Elberfeld.

Sluiten