Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of andere hoog-verstelbare voorwerpen bevestigen, zooals aan rek, horizontale ladder e. a.

De borst- en beide dijsingels zijn onderling met twee verstelbare riemen verbonden, zoodat de afstand tusschen deze kan geregeld en het verschuiven voorkomen worden.

Opmerking: De in a, b en c genoemde apparaten zijn niet van veerende ophangpunten voorzien, zoodat het liggen hierin weer minder aangenaam is. c. Methode bij de opleiding van den leerling in het klassikaal-droog-zwemonderricht.

Onder droogzwemmen verstaat men het aanleeren van de volgende oefeningen.

I. Armzwemslag (driedeelig).

Deze kan beoefend worden:

a. als vrije oefening op de plaats,

b. liggend op het zwem-steun-apparaat.

II. Beenzwemslag (driedeelig).

A. met het linker (r) been:

o. als vrije oefening op de plaats 1. of r.

B. met beide beenen te gelijk:

a. als vrije oefening op de plaats.

b. in strekhang aan:

le ladder, schuine of horizontale,

2e rekstok,

3' ringen,

4e wandrek, enz.

c. liggend op het zwem-steun-apparaat.

III. Samengestelde zwemslag (drie- en vierdeelig).

a. als vrije oefening op de plaats links en rechts,

b. met beide beenen tegelijk,

c. liggend op het zwem-steun-apparaat, d- „ „ hang- „

Sluiten