Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerking: Door sommige zwemonderwijzers wordt geleerd, dat na het uitstrekken der beenen de voeten niet gestrekt moeten worden, maar geheven moeten blijven. Dit is een fout. De voeten moeten, nadat de beenen gestrekt zijn, eveneens gestrekt worden. Dit is noodig, daar anders de voorwaartsche beweging in 't water tegengehouden wordt. 3de bew. Drie! Het been krachtig aansluiten tot stand.

Nadat hier de oefening in 2/4 maat is uitgevoerd, wordt zij in het tempo van den beenzwemslag onderwezen, n.1.: op é-é-n wordt geen beweging uitgevoerd, op twee-drie de le en 2de beweging en op vier de 3de beweging.

De onderwijzer kan ook hier commandeeren als bij den armzwemslag, met dit verschil, dat het commando hier luidt: ru...st, buig-strek, sluit.

Ook hier geschiedt de beweging goed wijd en zoo ineenloopend mogelijk.

B. Met beide beenen tegelijk, a. De beenzwemslag kan men ook op de volgende wijze aanleeren:

le bew. Eén! heele beenenbuiging.

2e bew. Twee! beenen strekken en spreidsprong.

3e bew. Drie! Sluitsprong.

Deze oefening kan niet in het beenzwemslag-tempo worden uitgevoerd.

III. Samengestelde zwemslag.

(Vierdeelig.)

a K Deze moet altijd worden uitgevoerd uit den gewonen stand.

Sluiten