Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgangshouding: als bij den armzwemslag. ,

le bew. Eén! De armen zijwaarts brengen. (Zié fig. 14.)

2e bew. Twee! De armen en het r. been (1.) buigen. (Fig. 15.)

3e bew. Drie! De armen omhoog- en het r. been zijwaarts strekken. (Fig. 16.)

4e bew. Vier! Het been aansluiten.

Nadat ook hier de oefening in 2/4 maat is uitgevoerd, wordt zij in 't tempo van den samengestelden zwemslag onderwezen, n.1.: op é-é-n de le bew., op tweedrie de 2ae en 3de bew. en op vier de 4ae bew.

De onderwijzer kan ook hier commandeeren: z...ij, buig-strek, sluit.

De herhaling van den samengestelden zwemslag mag niet door een rust onderbroken worden.

(Driedeelig.)

a2. Uitgangsstand: linker (r.) been zijwaarts gesteld en de armen omhoog.

le bew. Eén! Armen zijwaarts en het 1. been aansluiten.

2e bew. Twee! Armen en been buigen.

3e bew. Drie! In den uitgangsstand terug. (Zie fig. 18.)

b. De samengestelde zwemslag kan ook met de heele beenenbuiging, spreid- en sluitsprong worden uitgevoerd. (Zie fig 17, uitsl. pl. T.)

Volledigheidshalve wordt deze wijze van uitvoering vermeld. De beoefening ontraden we zeer. '

23

Sluiten