Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende soorten en de bekendste zijn wel de kurkvcsten. Men heeft ook nog de zwembus van Marx (zie fig. 28, uitsl. pl. I) en het vest Auerbach. Dit laatste is samengesteld uit lucht-ledige dun-metalen buizen, die aan een borstgordel zijn bevestigd. Deze hebben dit nadeel, dat ze niet het geheele lichaam (alleen de borst) voldoende ondersteunen, zoodat de beenen naar beneden zakken. Ditzelfde is het geval met den z.g. „band met kurkschijven" (fig. I8), het zwemvest met kurkplaten (fig. I4-6) en het zwemvest, afgebeeld in fig. I5.

Er bestaat een gewijzigd zwemvest *), dat wel het geheele lichaam ondersteunt. De kurken zijn zoodanig aangebracht, dat ze niet alleen den geheelen romp.maar tevens de dijbeenen dragen. Bovendien bevinden zich nog aan iederen kant twee lussen, zoodat men in 't water den samengestelden zwemslag klassikaal kan laten uitvoeren. Daarvoor nemen twee leerlingen' een derde tusschen hen in, grijpen met beide handen de lussen en laten hem, voorover liggende, den zwemslag beoefenen (zie fig. 29 en 30).

Voor zeer angstige leerlingen, die zich niet durven toevertrouwen, tusschen twee anderen in, op het zwemvest te gaan liggen, is het beslist noodig, dat de onderwijzer ze aan den hengel neemt met het zwemvest om. De bedoeling is echter niet om hem den zwemslag in 't water te leeren, maar om de vrees, om in 't water te gaan liggen, te doen overwinnen. Men kan hiervoor een vaststaanden hengel gebruiken, voorzien van een 10 a 12 M. lange lijn, die aan het boveneinde van den hengel over een katrol loopt en door den onderwijzer wordt vastgehouden (zie fig. 31). Zoodra de leerling in de uitgangshouding ligt en daaraan gewend is geraakt, begint hij te zwemmen, waarbij de onderwijzer de lijn viert. Dit wordt eenige malen herhaald,

*) Verkrijgbaar bij N.V. Nederl. Fabriek van Turnartikelen enz., vh. H. Kennen, Amersfoort.

Sluiten