Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seizoen, door vlijtig zich te oefenen, het zeer gemakkelijk tot den graad van geoefend zwemmer brengen.

Meestal zijn er in een klas leerlingen, waarméde men over het klassedoel komt. Met deze kan men het rugzwemmen, verschillende watersprongen en het duiken beoefenen.

De Hengelles.

Deze methode is niet van den laatsten tijd, maar is, nu men zich met het klassikaal-schoolzwemmen bezig houdt, ongeschikt gebleken. Voor het privaat onderwijs is ze echter tot op heden gebruikt en de resultaten waren goed, omdat de instructeur zijn aandacht gemakkelijk bij één leerling kon bepalen. Heeft hij echter het toezicht over eenige hengels, welker aantal voor een klas van 40 leerlingen minstens 10 moet bedragen, dan kan op de zuivere uitvoering van den zwemslag niet door hem gelet worden, wat natuurlijk nadeelig op het onderwijs werkt. Een groote klas aan één hengel te laten oefenen is tijdroovend, terwijl de lust tot zwemmen, wanneer ze op deze laatste manier zwemonderricht ontvangen, bij de leerlingen vlug verdwijnt en de les verloopt, omdat de één na den ander dan wegblijft. Zou men echter de klas aan meerdere hengels willen oefenen, dan zouden hiervoor ook meer instructeurs beschikbaar moeten zijn. Na de hengelles toch is het noodig, dat de leerling met het zwemvest aan zich verder oefent, daar anders het verdere zelfonderricht voor hem te moeilijk is.

Men heeft hier dus twee methoden om de leerlingen in het water verder te onderrichten:

De eerste is: men laat de leerlingen direct met de zwemvesten in 't water gaan, terwijl men de zeer bange

Sluiten