Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proef van bekwaamheid afleggen. Hiernaar wordt beoordeeld, of hij geschikt is om in het bassin voor geoefenden te mogen zwemmen. De proefafneming geschiedt op de volgende wijze: De instructeur gebruikt de lijn met singelband, die door den leerling wbrdt omgedaan en door den onderwijzer wordt vastgehouden. Hij laat den leerling van den bassinkant in het water springen en zonder hem te helpen weder boven komen. De leerling zal dit het spoedigste doen, wanneer hij onder water de gewone zwembeweging, maakt, en er moet streng op gelet worden, dat dit gebeurt. Het komt er bij deze lijnles voornamelijk op aan, den leerling zelfvertrouwen in te boezemen, want velen, die in het ondiepe bassin groote afstanden kunnen afleggen, hielden het, wanneer zij voor de eerste maal in het diepe bassin zwommen, uit vreesachtigheid en mistrouwen op eigen kracht, geen vijf minuten uit. Daarom houdt de onderwijzer de lijn in de hand, om den leerling, als hem de moed of de kracht dreigt te ontzinken, naar zich toe te trekken. Men late nu den leerling in willekeurige richtingen het bassin doorkruisen. Is de proef geslaagd, dan is hiermede de taak van den instructeur geëindigd.

Sluiten