Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPPORT^

Aantal lessen waariri Aantal lessen Datum waar- rt .

Aantal lessen een groep vanl2 leerj waarindeleer- de leerling § | Opmerkingen,

in de droge- Hngen in het wateil ling met;het^ zwemmen kj 8 I

instructie klassikaal onder- \ zwemvest aan machtig was. | -

richt ontving. | vrij zwom. jg | ^

TÜ£ T ■ _ - Moest op advies van den dokter, wegens

J H. T. Fn Peperstraat H ~ „ Juni 22 hevige hoofdpijn, met zwemmen ophouden

2 W. J. H. 10 » 11 2 14 6 Juli 27

3 S. K. 10 . » »{ 2 15 7 „ 28

4 J. N. ',. 11 » " 2 15 13 „ 28

5 R. M. 12 * 2 9 29 Juni 22 <i P. B. 13 .» „ ,n 17 Juli 33

! BH 'V 11 ;, 11 2 20 _ Is op den dag, dat de klas naar de zwem-

11 11 - - i" * inrichting ging, ziek geworden,

g C. W. n " 2 2 17 Juni is

9 T. Tj. 11 » " 2 14 10 Jnü 27

10 O. v. d. B. 11 >■ 2 12 29 Juni 25

11 L. Sch. 11 1 2 12 29 „ 25

12 A. B. 11 » ".ij 2 11 29 » 24

13 J. H. v. d. V. 11 Agricolastr. " 2 11 4 Juli 24

14 J- P. 12 " 2 8 29 21

15 J. v. d.W. 10 li 2 4 1 Juli 17

16 D. v. d.W. 12 1 2 6 28 Juni 19

17 15 K. 11 » 11 „ _ — Wegens ziekte weggebleven. 1 / il 2 4

18 P. D. 11 " j 9 19 Juli 19

19 J- D- " » " 2 20 19 , 33

20 H. v. d.W. 12 11 2 3 15 .. 13

21 T.v.d.V. 12 „ ° ■ 2 20 19 33

22 J. T. 11 Schoolstraat 11 2 10 28 Juni 23

23 J- D. 11 " " 2 14 3 Juli 27

24 E. C. 11 » " 2 11 30 Juni 24

25 G. K. 11 » 8 2 11 21 Juli | 21 | .

26 J-Sch' 11 U ' ! ~ 1 Groningen, den 13 September 1916.

.) Zie Orgaan Ver. van Gvmn.onderw. in Ned., 15 Sept. 1916, blz. 288. ^ Zwemonder^er J. H. C. VAN DE GRIENDT.

Sluiten