Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besteed van ruim een half uur (dit moet zijn één uur) voor eiken leerling.

Na deze voorbereiding werden de oefeningen met behulp van een zwemvest, waarop het lichaam geheel kon drijven, in het water voortgezet. Toen moest de vrees voor 't water worden overwonnen. Voor de minst moedigen gingen daarmee eenige lessen héén, voor ze die geheel te boven waren. Anderen, minder bevreesd voor het natte element, lieten zich al gauw op het vest drijven, voerden den van tevoren geleerden zwemslag uit en zwommen. Weldra deden de overigen het hun na.

Het aantal zwemlessen met behulp van het vest was voor de deelnemers zeer verschillend. De sterksten zwommen na 2 of 3 lessen geheel vrij, terwijl sommigen dat eerst durfden en konden na 15 of 20 lessen.

De proef werd onder vrij ongunstige omstandigheden genomen. In de eerste plaats kon niet vroeg genoeg met de voorbereiding worden begonnen. Daardoor konden die oefeningen niet zoo lang worden gehouden als misschien wenschelijk is. Ook het gure weer belemmerde het geregeld oefenen. Meermalen kregen de jongens — en terecht — van hun ouders geen verlof om in 't water te gaan, omdat het te koud was. En ten derde moesten de lessen op 22 Juli reeds gestaakt worden voor de vacantie.

Die omstandigheden in aanmerking genomen, zijn de resultaten zeer bevredigend te noemen. De Vereeniging kan dan ook met voldoening op haar proefneming terug zien, omdat haar overtuigend gebleken is, dat klassikaal zwemonderricht zeer goed mogelijk is. Toen na de vacantie de deelnemers voor het Bestuur proeven van bekwaamheid aflegden, bleek het, dat het grootste gedeelte der jongens het bassin in de lengte kon overzwemmen, terwijl de minst gevorderden toch nog de halve breedte aflegden.

Namens de Vereeniging ter bevordering van de Lichamelijke Opvoeding der Schooljeugd brengt het

Sluiten