Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestuur een woord van hartelijken dank aan allen, die haar in staat stelden, ook in 1916 haar doel na te streven.

Om ook de meest verstokte tegenstanders der nieuwe methode voor het zwemonderricht ervan te overtuigen, dat ze vorre de voorkeur verdient boven het individueel (hengel) onderricht, zou het Bestuur de proef in het volgende badseizoen graag op veel grooter schaal willen voortzetten. Het vleit zich met de hoop, dat het klassikaal zwemonderricht dan algemeen navolging zal vinden, zoodat niet 60 of 70, maar 1000 en meer kinderen van dat onderwijs kunnen profiteeren.

Om dat plan ten uitvoer te brengen en ook om op andere wijze haar doel na te komen, heeft de Vereeniging dringend finantieelen steun noodig. Daarom doet ze bij dezen een beroep op de burgers van Groningen, die met haar doel sympathiseeren en nog geen klinkend bewijs daarvan gaven, om haar streven te steunen door het verleenen van een jaarlijksche bijdrage.

Namens de Vereeniging „L. O. S.":

(get.) Dr. A. VAN VOORTHUYSEN (Schoolarts),

Voorzitter.

B. STAAL, Secretaris.

G. ENTER, Penningmeesteres.

Sluiten