Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men voerde de warmte uit de kelders door middel van dubbele wanden en vloeren naar de zalen en kamers, wat men uit de teekening (zie fig. 39) wel kan opmaken. Ook in de Romeinsche provinciën vond men Thermen, zooals in Badenweiler in Schwarzwald (fig. 40). Deze was verdeeld in een mannen- en vrouwenafdeeling. A, B en D waren warme baden en C het koude bad, terwijl de ruimten, waarin de naam Piscina staat, zwembassins waren. Hier waren (P) de kelders, van waar uit de centrale verwarming ging. In de Thermen diende deze alleen om de zalen te verwarmen, terwijl het warme water door bronnen werd geleverd en door middel van een overdekt kanaal werd aangevoerd.

Naast de Thermen trof men ook nog zeebadinrichtingen aan, waarbij luxueuse badpaleizen.

De tegenwoordige zwemgelegenheden kan men verdeelen in:

le. Met open bassins; 2e. - „ overdekte bassins;

3C. Drijvende inrichtingen, die men in rivieren en meren aantreft;

4e. Die, welke bestaan uit afgesloten stukken van een meer, rivier of zee (Zuiderzee).

De open- en overdekte zweminrichtingen worden met leiding-, rivier- of bronwater gevuld. Is het voorlaatste en laatste mogelijk, zoo kan men iederen dag het geheele bassin ververschen, wat met een bassin, dat met leidingwater wordt gevuld, niet even gemakkelijk gaat, wegens te hooge kosten. Een zoodanig wordt ten hoogste voor x/s dagelijks ververscht. Bij de bron-zweminrichtingen zijn twee gevallen mogelijk, n.1. dat het water met buizen erheen gevoerd wordt of dat het bassin boven de „wel" is gebouwd. Bij de inrichtingen, die rivier- of bronwater hebben, laat de

Sluiten