Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hygiëne niet te wenschen over, wat bij de door leidingwater gevulde, vooral in zeer warme zomers, meestal wel het geval is. Toch is water uit leiding of bron beter dan rivierwater, daar het aantal bacteriën in het laatstgenoemde water aanmerkelijk grooter is dan in het eerstgenoemde. Volgens wetenschappelijke gegevens bevatte in 1908 het gefiltreerde duinwater van A'dam per c.M3. 410, het Vechtwater 1920 en het Rijnwater 9625 kiemen.

Dat het water in de bassins zeer noodig ververscht moet worden, blijkt uit het volgend voorbeeld. Men liet in Liverpool het bassin iederen morgen met bronwater volloopen. Dit water bevatte maar 3 kiemen per c.M8. Nadat de inrichting, na matig te zijn bezocht, 's avonds gesloten werd, onderzocht men het water weer en bleek het 4676 kiemen per c.M3- te bevatten.

De zweminrichting met open bassins.

Een zeer mooie en doelmatig ingerichte zweminrichting is die, welke zich te Groningen bevindt (zie fig. 41). Zij bestaat uit een afdeeling voor betalenden en een voor nietbetalenden, beide gescheiden door een schutting. Het eerstgenoemde bestaat uit twee bassins, ieder 48.5 M. lang en 2 M. breed. Het ondiepe (o) is 0.5 M.ètot 1.65 M. diep, terwijl het diepe bassin (b) 1.70 M. tot 2.60 M. diep is. Het kostelooze bad bestaat uit drie bassins, waarvan (c) 0.50 M. tot 1 M., (d) 1 M. tot 1.50 M. en (e) 1.50 M. tot 1.90 M. diep is. Tusschen de bassins bevindt zich een loopbrug, terwijl bij de afdeeling voor betalenden zich het hoofdgebouw bevindt. Aan het diepe bassin van deze afdeeling vindt men een spring-veerplank en een

Sluiten