Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

springtorentje, dat uit twee verdiepingen bestaat. Op verschillende plaatsen zijn trappen aangebracht om in de bassins af te kunnen dalen. De diepten van het bassin zijn op bordjes aangegeven, benevens de temperatuur van het water. Op verschillende plaatsen aan de schutting vindt men reddingsgordels met lijnen.

Langs de lengte der bassins zijn de kleedkamertjes en. is er tevens voor elk bassin één koude douche. In het hoofdgebouw vindt men den ingang met portaal, waar zich het loket bevindt voor de ontvangst van kaartjes en badgoed, de directeurswoning en het ververschingslokaal. Aan beide zijden is nog een bergplaats en drooginrichting en een ruimte voor fietsen.

Het water komt door middel van de aanvoerbuis (x) uit een kanaal, dat zich op eenigen afstand van de zweminrichting bevindt, terwijl het water in de bassins ververscht wordt door water uit de gemeente-waterleiding. Het overtollige water wordt door middel van sluisjes afgevoerd.

Zweminrichtingen met overdekte bassins.

Hjer geven we een korte beschrijving van zoo'n inrichting, welke het mogelijk maken moet bij elke weersgesteldheid het zwemmen te beoefenen.

Het geheele gebouw kan men verdeelen in: o. de zwemhal met bassin en omgeving (zie fig. 42); b. de vestibule met loket; c. de stokerij met stoomketel; d. de douche- en kuipbaden-af deelingen; e. de wasch- en drooginrichting en /. een afdeeling, waar de zwemmers zich eerst moeten reinigen alvorens zij het bassin ingaan. * ,

Bij de meeste groote inrichtingen vindt men er ook

Sluiten