Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een afdeeling voor heilgymnastiek en massage en één voor geneeskundige baden.

Door een tochtportaal komt men in de zwemhal, waarin zich het bassin bevindt. Zoo'n bassin is gewoonlijk 20 a 22 M. lang en 10 a 11 M. breed, waarvan de diepte varieert van 0.75 M. tot 3 M. Door middel van een cascade aan 't ondiepe eind wordt voortdurend versch water aangevoerd en wordt het door dezen waterval een weinig stroomend gehouden.

In het diepste gedeelte van het bassin bevindt zich een afvoerkanaal, dat afgesloten kan. worden en alleen dient, om het te laten leegloopen. De zwemhal wordt ook bij strenge koude op een temperatuur gehouden, afwisselend van 18—22 G.

Het bassinwater wordt in verband met de buitentemperatuur meer of minder verwarmd en wel in den winter op 20—22 en in den zomer op 18 a 20 graden G.

Gewoonlijk wordt het bassin dagelijks voor Vs ververscht.

Bovendien echter zal, al naar gelang 't gebruik 2 a 4 maal per week het bassin geheel opnieuw gevuld moeten worden, na voorafgaande reiniging van bodem en wanden.

Om voorts verontreiniging van 't water nog zooveel mogelijk te voorkomen, is elk, die zwemmen gaat, verplicht zijn voeten te reinigen in kuipen en zich af te spoelen onder de douches (koude en warme), die zich in een lokaal, grenzende' aan de zwemhal, bevinden.

Gewoonlijk zorgt een flinke ventilator voor verwarmde lucht 's winters, en zomers voor koude lucht in de hal en in de kuipbadinrichting, terwijl in sommige hallen buitendien op de vier hoeken van 't bassin regenkranen zijn aangebracht, die een aangename druppeling over het water spuiten.

De zwemhal is bovendien voorzien van eenige gymnastiek- en spieroefenwerktuigen, o. a. rekstokken, die tusschen staaldraden zijn bevestigd en dwars over het

4

Sluiten